Omietky,malty,betón

Omietka je ozdobou a ochranou budovy. Úlohou vonkajšej omietky je predovšetkým ochrana obalovej konštrukcie budovy, jej nosných a nenosných prvkov pred pôsobením škodlivých vplyvov vonkajšieho prostredia (dážď, vietor, slnečné žiarenie), ako aj tepelná a zvuková ochrana vnútorných priestorov. Nezanedbateľná je i estetická funkcia vonkajšej omietky ako podkladu pre konečnú povrchovú úpravu fasády, ktorej kvalita a vzhľad priamo závisia od kvality vonkajšej omietky.
Unimalt 14 je cement pre murovanie MC 12,5, vyrobený zomletím kremičitanového slínku s ďalšími prísadami, ktoré upravujú prevzdušnenie a schopnosť zadržať vodu.
KM UNIMALTA je vápenno-cementová univerzálna malta na murovanie a omietanie podľa ČSN EN 998-2: tr. m²,5, podľa ČSN EN 998- 1: tr. CS III
MVC 610 je vápenno-cementová jadrová omietka na ručné spracovanie v exteriéri aj interiéri. Zrnitosť 0 – 4 mm, špecifická hmotnosť 2 000 – 2 100 kg/m³, spotreba suchej zmesi 21 kg/m²/20 mm hrúbky vrstvy.
MVCs 680 - jednovrstvová vápenno-cementová omietka na ručné aj strojové spracovanie Na omietanie pórobetónu, betónu, keramického muriva a presných stavebných prvkov v hrúbke vrstvy min. 5 mm a max. 15 mm. Vhodná pre exteriér aj interiér. Možnosť konečnej povrchovej úpravy zafilcovaním.
MVJ-310 - jemná vápenná omietka na ručné spracovanie, pre interiér Vápenná štuka na ručné spracovanie. Povrchová úprava filcovaním. Aplikovateľná ako finálna vrstva v interiéri.
MVCJ-710 - jemná vápenno-cementová omietka na ručné spracovanie, pre interiér aj exteriér Vápenno-cementová štuka na ručné spracovanie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Aplikovateľná ako finálna vrstva v exteriéri aj interiéri.
BPJ 421 - jemný betónový poter tr. CT C25 F4 Suchá betónová zmes. Aplikácia v rozmedzí hrúbok od 0,5 do 5 cm. Pre interiér aj exteriér.
BP 420 - betónový poter tr. CT C25 F4 Suchá betónová zmes. Aplikácia v rozmedzí hrúbok od 2,5 do 8 cm. Pre interiér aj exteriér.
BS 428 - betónová zmes tr. CT C30 F5 Suchá betónová zmes. Aplikácia hrúbok od 4 cm. Pre interiér aj exteriér.
SAN-EU - jednovrstvová sanačná omietka Jednovrstvová, síranom odolná sanačná omietka pre vlhkosťou a soľami zaťažené murivo. Omietka spĺňa požiadavky smernice WTA 2-9-04 na vlastnosti sanačných omietok. Hrúbka vrstvy v jednom kroku < 30 mm. Na vonkajšie aj vnútorné použitie. Vysoká schopnosť ukladať soli. Vode odolná bez zníženia paropriepustnosti. Možnosť...
AMF - flexibilná samonivelačná vyrovnávacia hmota tr. CT C25 F4 Veľmi pružná samonivelačná hmota na vyrovnávanie nerovností podláh vo vrstvách 2 – 10 mm. Použitie aj na vyrovnanie stabilných drevených podláh, na plochy s podlahovým vykurovaním a pod. Vhodná pre vonkajšie aj vnútorné prostredie.
DOPRAVA A SLUŽBY

Podrobnejšie informácie...

 

Vyhľadávanie

TOPlist