Murovacie tvárnice PORFIX

Tvárnice sú vyrábané na báze kremičitého piesku. Tvárnice Porfix Premium majú vynikajúce hodnoty tepelného odporu a vďaka výborným tepelnoizolačným vlastnostiam spĺňajú podmienky pre stavbu moderných a náročných novostavieb.
Tvárnice sa vyrábajú na báze kremičitého piesku. Vyrábajú sa v prevedení hladká (HL) a pero-drážka-kapsa (PDK). Používajú sa na murovanie obvodových stien, ako aj výplň do železobetónových konštrukcií.
Priečkovky z pórobetónu sa vyrábajú z kremičitého piesku. Majú dobré tepelnoizolačné vlastnosti a rovnako ako obvodové tvárnice pohlcujú a uvoľňujú vlhkosť vzduchu. Pórobetónové priečky tak vyrovnávajú zmenu vlhkosti v miestnosti a umožňujú vodným parám prestup stenami.
Tento stavebný prvok je založený na princípe strateného debnenia a je vhodný pre zhotovenie nosných prekladov, či stužujúceho venca stavby. Zabezpečuje vytvorenie uceleného tepelnoizolačného systému a redukuje tepelné mosty v kritických miestach na minimum.
DOPRAVA A SLUŽBY

Podrobnejšie informácie...

 

Vyhľadávanie

TOPlist